arrow_drop_up arrow_drop_down


Bedrijfseconomische beslissingen

Cashflow en investeringen, twee termen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Investeringen worden (mede) gedaan vanuit de cashflow, en uiteindelijk zullen deze investeringen weer zorgen voor meer cashflow.  

Een goede cashflow kan dus onder andere worden gerealiseerd door het kiezen van de juiste investeringen. Maar wat is nou de juiste investeringsstrategie voor jouw bedrijf? Zeker nu, na een onzeker jaar door de corona-crisis, kan het kiezen van een juiste investeringsstrategie lastig zijn. Het liefst zou je misschien wel helemaal niet investeren om een buffer te behouden. Op de korte termijn lijkt dit verstandig, maar op de lange termijn is dat het juist niet. Alle gewenste investeringen doorvoeren is nu misschien lastig, maar het is dus wel belangrijk dat je blijft investeren in je bedrijf om het toekomstbestendig te maken. Welke investeringen hebben dan de hoogste prioriteit? Wij kunnen je helpen om de juiste investeringsstrategie te bepalen. Dit doen we samen met de financiële experts van ZKA Leisure Consultants.


Naast het uitvoeren van de juiste investeringsstrategie kan de cashflow nog op een andere manier worden verbeterd: het optimaliseren van de omzet- en kostenstromen. Ook hierbij kunnen we jou helpen. We kunnen bijvoorbeeld kijken of jouw omzetstromen wel overeenkomen met de omzetstromen van een toekomstbestendig bedrijf. Zijn je inkomsten niet te veel afhankelijk van één type plaats? Of heb je naast de verhuur van kamers en/of plaatsen ook nog nevenactiviteiten waaruit je omzet kan genereren? Daarnaast kunnen we de kostenstromen onder de loep nemen. Waar gaat jouw geld eigenlijk heen? Is er wel een logische verhouding tussen de type kosten of geef je bijvoorbeeld relatief veel uit aan personeelskosten en relatief weinig aan marketingkosten?

Door onze ervaring in de verblijfssector kunnen wij jouw omzet- en kostenstromen vergelijken met die van andere bedrijven. Ook kunnen we jouw omzet- en kostenstromen vergelijken met Key Performance Indicators (KPIs) voor een gezond bedrijf in de verblijfsrecreatieve sector!